ค้นหา
สมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
เมนูหลัก
การยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ปี ๒๕๕๗
วิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM
คัดเลือกบุคคลแทนตำแหน่งที่ว่าง
 
ประชาสัมพันธ์
 
สำรวจความเห็น
ท่านมีความพึงพอใจ หลักสูตรทางการบริหารสาธารณสุข ในปี ๒๕๕๗ ในระดับใด?
ไม่มีความพึงพอใจเลย
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจในระดับมาก
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจในระดับยอดเยี่ยมที่สุด


จำนวนผู้ลงคะแนน: 11
[ผลสำรวจ ]
 
ข่าว
 
ปฏิทินตารางการฝึกอบรม
 
 
 ข่าว

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Date 10 November 2012

 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้)

กรุณาคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

 

 

 

 

 


http://www.cpha.ac.th/digitallibrarydetail.php?dls_name=eDocument&folder=wnspc&nexts=ok

 

  เลขที่ ๘๘/๒๐ วิทยาลัยนักบริหาสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๗, ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๘   โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๑๘๑๐ เคลื่อนที่ ๐๘-๗๒๕๔-๖๑๔๐

E-Mail utane.n@moph.Mail.go.th

แผนที่แนะนำการเดินทางมายังศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยนักบริหาร(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทรศัพท์ศูนย์ฝึกอบรม ๐๓๔-๙๖๑-๐๑๓-๔  โทรสาร ๐๓๔-๙๖๑-๐๐๙