ค้นหา
เมนูหลัก
วิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 2558
โครงการพัฒนา รอง นพ.สสจ. ด้านเวชกรรมป้องกัน ปี ๒๕๕๘
 
สมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
CAPTCHA
ปฏิทินกิจกรรม
May 2558
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
 
ป้ายประชาสัมพันธ์
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพศ.รพท.-สมาคม
เอกสารเป็น Zip ไฟล์น ก่อนใช้ ต้องแตกไฟล์นก่อนนะคะ ประกอบด้วย เอกสารโครงการ ตางรางอบรม ประกาศรายชื่อ เลื่อนขึ้น กดเลย
 
 
 เว็บไซด์น่าสนใจ

ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
http://www.edugether.com
สถาบันพระบรมราชชนก
http://www.pi.ac.th
หน่วยงานผลิตและพัฒนาบุคลากสาธารณสุข
กิจกรรม วนส.
http://www.pi.ac.th/department/dep_index.php?dep_id=19&dep_name=%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%B9%D1%A1%BA
กิจกรรมหน่วยงานพัฒนาผู้บริหารทางการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ลงทะเบียนฝึกอบรมทางการบริหารสาธารณสุข
http://www.cpha.ac.th/cpha/index.php
ลงทะเบียนและชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ขอหลักสูตรในสังกัดวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
ค้นหาหนังสือในห้องสมุด
http://thailibrary.org/cpha
ค้นหาหนังสือประการการศึกษาครับ
ห้องสมุดกรมการแพทย์
http://departmentofmedicalservice.wordpress.com/2009/02/05/health-care-system/
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อการบริหาร
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ สบช.
http://mail.pi.ac.th/ioffice/
ตรวจสอบ E-Mail
ระบบงานสารบรรณ สบช.
http://administer.pi.in.th/mispbri
ระบบงานสารบรรณ สถาบันพระบรมราชชนก
หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข
http://www.moph.go.th/ops/general/books_center/index.php
ระบบหนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ภาครัฐ
https://moph.mail.go.th/4He/
https://moph.mail.go.th/4He/

Page 1 of 2

 

 

  เลขที่ ๘๘/๒๐ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๗, ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๘   โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๑๘๑๐ เคลื่อนที่ ๐๘-๗๒๕๔-๖๑๔๐

E-Mail utane.n@moph.Mail.go.th

แผนที่แนะนำการเดินทางมายังศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยนักบริหาร(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทรศัพท์ศูนย์ฝึกอบรม ๐๓๔-๙๖๑-๐๑๓-๔  โทรสาร ๐๓๔-๙๖๑-๐๐๙