ค้นหา
เมนูหลัก
วิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 2558
 
สมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
Nov 2557
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
 
ป้ายประชาสัมพันธ์
 
 
 
 ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ

 ผบก.29 และ ผบต.25

 หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ ๓๑   
กำหนดการฝึกอบรมเบื้องต้น
โครงการฝึกอบรม น.บ.ส. รุ่นที่ ๓๑
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อน.บ.ส. รุ่นที่ ๓๑ จำนวน ๔๘ คน
แบบยืนยันทาง โทรสาร
หนังสือแจ้งจังหวัด
หนังสือแจ้งกรมฯ
อื่น ๆ
 ข่าว
ประกาศรายชื่อผู้อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่กลุ่มที่ 1 16-26 ธค.57
ดูฟังวิธีสมัครฝึกอบรม
อ่านวิธีสมัครฝึกอบรม
อื่น ๆ
 
ผอ.ดร.กฤษดา แสวงดี
ส่งข้อความถึง ผอ.ดร.กฤษดา  แสวงดี ส่งข้อความถึง ผอ.ดร.กฤษดา แสวงดี
นานาสาระจาก ผอ.ดร.กฤษดา  แสวงดี นานาสาระจาก ผอ.ดร.กฤษดา แสวงดี
 
ข่าว
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   สถาบันพระบรมราชชนก
   กิจกรรม วนส.
   ค้นหาหนังสือในห้องสมุด
   จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ สบช.
   ระบบงานสารบรรณ สบช.
   หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข
   จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ภาครัฐ
   จำขึ้นใจ
อื่น ๆ     
 
TRACEPOST

 

 

 

  เลขที่ ๘๘/๒๐ วิทยาลัยนักบริหาสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๗, ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๘   โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๑๘๑๐ เคลื่อนที่ ๐๘-๗๒๕๔-๖๑๔๐

E-Mail utane.n@moph.Mail.go.th

แผนที่แนะนำการเดินทางมายังศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยนักบริหาร(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทรศัพท์ศูนย์ฝึกอบรม ๐๓๔-๙๖๑-๐๑๓-๔  โทรสาร ๐๓๔-๙๖๑-๐๐๙