ค้นหา
เมนูหลัก
วิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM
รับสมัครการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 2558
 
สมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
Oct 2557
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
 
ป้ายประชาสัมพันธ์
 
ข่าว
 
 
 :: วันปิยมหาราช ::

วันปิยมหาราช  หมายถึง  วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงพัฒนาการศึกษา  การทหาร  การสื่อสาร  การรถไฟ  และทรงโปรดให้มีการเลิกทาส  โดยมิได้มีการเสียเลือดเนื้อ

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ตลอดทั่วขอบขัณฑสีมาปวงประชาราษฎร์ถือว่าพระองค์คือพระราชบิดาแห่งตนและประเทศชาติ  รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม  เป็นวัน “ปิยมหาราช”

 ใบสมัคร น.บ.ส. รุ่นที่ ๓๑ ปี ๒๕๕๘

กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมและพัฒนานักบริหารระดับสูงด้านสุขภาพให้มีความสามารถทางการบริหารงานและการจัดบริการด้านสาธารณสุขของประเทศเหมาะสมกับวัฒนธรรม โอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมอบหมายให้สถาบันพระบรมราชชนกโดยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ ๓๑  ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงของประเทศเป็นนักบริหารและนักการจัดการได้อย่างมืออาชีพ
 
 ใบสมัคร รองแพทย์ รุ่นที่ ๙ ปี ๒๕๕๘

 ใบสมัคร ประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ปี 2557

 รับสมัครเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 2558

 นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง มีคุณสมบัตรอย่างไร?   
นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง มีคุณสมบัติอย่างไร?
อื่น ๆ
 news
ดูฟังวิธีสมัครฝึกอบรม
อ่านวิธีสมัครฝึกอบรม
อื่น ๆ
 
ผอ.ดร.กฤษดา แสวงดี
ส่งข้อความถึง ผอ.ดร.กฤษดา  แสวงดี ส่งข้อความถึง ผอ.ดร.กฤษดา แสวงดี
นานาสาระจาก ผอ.ดร.กฤษดา  แสวงดี นานาสาระจาก ผอ.ดร.กฤษดา แสวงดี
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   สถาบันพระบรมราชชนก
   กิจกรรม วนส.
   ค้นหาหนังสือในห้องสมุด
   จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ สบช.
   ระบบงานสารบรรณ สบช.
   หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข
   จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ภาครัฐ
   จำขึ้นใจ
อื่น ๆ     
 
ปฏิทินตารางการฝึกอบรม
 
TRACEPOST

 

 
Moph-Paysliplink
ต้องสมัครเข้าระบบก่อนแล้วจึงจะสามารถพิมพ์และตรวจสอบรายการเงินเดือนของตนเองได้
 

  เลขที่ ๘๘/๒๐ วิทยาลัยนักบริหาสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๗, ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๘   โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๑๘๑๐ เคลื่อนที่ ๐๘-๗๒๕๔-๖๑๔๐

E-Mail utane.n@moph.Mail.go.th

แผนที่แนะนำการเดินทางมายังศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยนักบริหาร(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทรศัพท์ศูนย์ฝึกอบรม ๐๓๔-๙๖๑-๐๑๓-๔  โทรสาร ๐๓๔-๙๖๑-๐๐๙