ค้นหา
สมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
เมนูหลัก
การยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ปี ๒๕๕๗
วิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM
คัดเลือกบุคคลแทนตำแหน่งที่ว่าง
 
ประชาสัมพันธ์
 
สำรวจความเห็น
ท่านมีความพึงพอใจ หลักสูตรทางการบริหารสาธารณสุข ในปี ๒๕๕๗ ในระดับใด?
ไม่มีความพึงพอใจเลย
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจในระดับมาก
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจในระดับยอดเยี่ยมที่สุด


จำนวนผู้ลงคะแนน: 11
[ผลสำรวจ ]
 
ข่าว
 
ปฏิทินตารางการฝึกอบรม
 
 
 :: วันแม่แห่งชาติ ::

วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า "วันแม่" ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย...
 ::งดเหล้า เข้าพรรษา::

โครงการ งดเหล้า เข้าพรรษา รณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชน ทำสิ่งดีๆ เพื่อตัวเองและครอบครัว ด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ,โรคร้ายกว่า 50 โรค และปัญหาสังคมต่างๆ
 ตรวจสอบและยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ผ.บ.ก. ๒๘ / ผ.บ.ต. ๒๔

วิธีการตรวจสอบรายชื่อ
      ๑. ตรวจสอบได้เป็นรายบุคคลเท่านั้น
      ๒. ให้ใส่ หมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ในช่องเหนือ ชื่อสมาชิก
      ๓. ให้ใส่  หมายเลขบัตรประชาชน  ๔ ตำแหน่งท้าย (ตำแหน่งที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓) เรียงลำดับ ในช่องเหนือ รหัสผ่าน
      ๔. เลือก รายการ ตรวจสอบการสมัคร
      ๕. หากได้รับการคัดเลือก ให้เลือกรายการยืนยัน ข้อมูลจะแสดง สถานที่ ช่วงเวลา ที่ได้รับการอนุมัติ เข้ารับการฝึกอบรม(ต้องทำการยืนยันภายใน ๓๐ วัน หลังประกาศรายชื่อ) และกำหนดวันชำระเงินก่อนเข้ารับการฝึกอบรม อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
       ๖. หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม ตามสถานที่และช่วงเวลาที่กำหนดได้ กระทรวงสาธารณสุข ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่และช่วงเวลา... ให้ทำการสละสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และทำหนังสือแจ้งกระทรวงก่อนเปิดการฝึกอบรม ๑๔ วัน
       ๗. การชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย มี ๒ วิธีการ
            ๗.๑. ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย โดยนำเอกสารการยืนยันที่พิมพ์จากระบบ ไปยื่นทำรายการที่ธนาคาร โดยเสียค่าบริการ ๒๕ บาทต่อรายการ
            ๗.๒.ชำระผ่าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย...ให้ศึกษาวิธีการให้ละเอียด
หมายเหตุ
             หากมีปัญหา ติดต่อสอบถาม ตามที่อยู่ด้านล่าง...หน้าเว็บไซต์

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ.บ.ก. ๒๘

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ.บ.ต. ๒๔

 

 

 เล่าเรื่องด้วยภาพ

เรื่องเล่าด้วยภาพ... ที่อยู่อาศัยของความรู้ทางการบริหารสาธารณสุข
 นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง มีคุณสมบัตรอย่างไร?   
นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง มีคุณสมบัติอย่างไร?
อื่น ๆ
 news
ดูฟังวิธีสมัครฝึกอบรม
อ่านวิธีสมัครฝึกอบรม
อื่น ๆ
 
ผอ.ขวัญตา เพ่งวาณิชย์
ส่งข้อความถึง      ผอ.ขวัญตา เพ่งวาณิชย์ ส่งข้อความถึง ผอ.ขวัญตา เพ่งวาณิชย์
นานาสาระจาก      ผอ.ขวัญตา เพ่งวาณิชย์ นานาสาระจาก ผอ.ขวัญตา เพ่งวาณิชย์
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   สถาบันพระบรมราชชนก
   กิจกรรม วนส.
   ค้นหาหนังสือในห้องสมุด
   จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ สบช.
   ระบบงานสารบรรณ สบช.
   หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข
   จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ภาครัฐ
   จำขึ้นใจ
อื่น ๆ     
 
ปฏิทินกิจกรรม
Sep 2557
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
 
TRACEPOST

 

 
Moph-Paysliplink
ต้องสมัครเข้าระบบก่อนแล้วจึงจะสามารถพิมพ์และตรวจสอบรายการเงินเดือนของตนเองได้
 

  เลขที่ ๘๘/๒๐ วิทยาลัยนักบริหาสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๗, ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๘   โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๑๘๑๐ เคลื่อนที่ ๐๘-๗๒๕๔-๖๑๔๐

E-Mail utane.n@moph.Mail.go.th

แผนที่แนะนำการเดินทางมายังศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยนักบริหาร(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทรศัพท์ศูนย์ฝึกอบรม ๐๓๔-๙๖๑-๐๑๓-๔  โทรสาร ๐๓๔-๙๖๑-๐๐๙