ค้นหา
สมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
 
Apr 2557
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
 
ปฏิทินตารางการอบรม
 
ประชาสัมพันธ์
 
 
 :: วันสงกรานต์ ::

เทศกาลสงกรานต์
คำว่า "สงกรานต์ " มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า การผ่าน หรือ การย้าย โดยการนับ ระยะเวลาที่ เส้นทางของ ดวงอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์จักราศีทั้ง 12 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มดาวราศี เมษ พฤษภ เมถุน กรกฎ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พิจิก ธนู มังกรกุมภ์ และ มีน การโคจรผ่านผ่านกลุ่มดาวแต่ละกลุ่ม จะใช้ระยะเวลา ประมาณ 30 วัน เมื่อ ดวงอาทิตย์โคจรผ่าน กลุ่มดาวเหล่านี้ครบทั้ง 12 กลุ่ม ก็จะได้ระยะเวลา 1 ปี พอดี เป็นวิธีการนับเดือนที่ใช้กันใน ประเทศอินเดีย และกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากอินเดียเช่น ไทย พม่า เขมร ลาว เป็นต้น วันที่ 13 เมษายน เป็นวัน"มหาสงกรานต์" หรือ วันเริ่มต้นปีใหม่      >>more
 ตรวจสอบและยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ผ.บ.ก. ๒๘ / ผ.บ.ต. ๒๔

วิธีการตรวจสอบรายชื่อ
      ๑. ตรวจสอบได้เป็นรายบุคคลเท่านั้น
      ๒. ให้ใส่ หมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ในช่องเหนือ ชื่อสมาชิก
      ๓. ให้ใส่  หมายเลขบัตรประชาชน  ๔ ตำแหน่งท้าย (ตำแหน่งที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓) เรียงลำดับ ในช่องเหนือ รหัสผ่าน
      ๔. เลือก รายการ ตรวจสอบการสมัคร
      ๕. หากได้รับการคัดเลือก ให้เลือกรายการยืนยัน ข้อมูลจะแสดง สถานที่ ช่วงเวลา ที่ได้รับการอนุมัติ เข้ารับการฝึกอบรม(ต้องทำการยืนยันภายใน ๓๐ วัน หลังประกาศรายชื่อ) และกำหนดวันชำระเงินก่อนเข้ารับการฝึกอบรม อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
       ๖. หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม ตามสถานที่และช่วงเวลาที่กำหนดได้ กระทรวงสาธารณสุข ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่และช่วงเวลา... ให้ทำการสละสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และทำหนังสือแจ้งกระทรวงก่อนเปิดการฝึกอบรม ๑๔ วัน
       ๗. การชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย มี ๒ วิธีการ
            ๗.๑. ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย โดยนำเอกสารการยืนยันที่พิมพ์จากระบบ ไปยื่นทำรายการที่ธนาคาร โดยเสียค่าบริการ ๒๕ บาทต่อรายการ
            ๗.๒.ชำระผ่าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย...ให้ศึกษาวิธีการให้ละเอียด
หมายเหตุ
             หากมีปัญหา ติดต่อสอบถาม ตามที่อยู่ด้านล่าง...หน้าเว็บไซต์

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ.บ.ก. ๒๘

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ.บ.ต. ๒๔

 

 

 เล่าเรื่องด้วยภาพ

เรื่องเล่าด้วยภาพ... ที่อยู่อาศัยของความรู้ทางการบริหารสาธารณสุข
 นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง มีคุณสมบัตรอย่างไร?   
นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง มีคุณสมบัติอย่างไร?
อื่น ๆ
 news
หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
นักบริหาร รุ่นที่ 10
การสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
การปฐมนิเทศข้าราชการ รุ่นที่ 2/57
ชี้แจงการประชุมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เอกสาร ประกอบการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio หลักสูตรรองแพทย์ฯ รุ่นที่ ๘
เอกสารประกอบการประกาศรายชื่อ หลักสูตร น.บ.ส. รุ่นที่ ๓๐
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ดูฟังวิธีสมัครฝึกอบรม
อ่านวิธีสมัครฝึกอบรม
อื่น ๆ
 
ผอ.นางขวัญตา เพ่งวาณิชย์

ส่งข้อความถึง ผอ.นางขวัญตา เพ่งวาณิชย์ ส่งข้อความถึง ผอ.นางขวัญตา เพ่งวาณิชย์
นานาสาระจาก ผอ.นางขวัญตา เพ่งวาณิชย์ นานาสาระจาก ผอ.นางขวัญตา เพ่งวาณิชย์
 
เมนูหลัก
การยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ปี ๒๕๕๗
วิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี ๒๕๕๗
เอกสารประกอบการเตรียมตัวอบรม ผ.บ.ก. รุ่นที่ ๒๘ ที่ ว.น.ส.
ปฐมนิเทศผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   สถาบันพระบรมราชชนก
   กิจกรรม วนส.
   ค้นหาหนังสือในห้องสมุด
   จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ สบช.
   ระบบงานสารบรรณ สบช.
   หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข
   จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ภาครัฐ
   จำขึ้นใจ
อื่น ๆ     
 
ข่าว
 
TRACEPOST

 

 
Moph-Paysliplink

ต้องสมัครเข้าระบบก่อนแล้วจึงจะสามารถพิมพ์และตรวจสอบรายการเงินเดือนของตนเองได้
 

  เลขที่ ๘๘/๒๐ วิทยาลัยนักบริหาสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๗, ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๘   โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๑๘๑๐ เคลื่อนที่ ๐๙-๐๕๖๘-๒๑๙๗

E-Mail utane.n@moph.Mail.go.th

แผนที่แนะนำการเดินทางมายังศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยนักบริหาร(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทรศัพท์ศูนย์ฝึกอบรม ๐๓๔-๙๖๑-๐๑๓-๔  โทรสาร ๐๓๔-๙๖๑-๐๐๙