ค้นหา
เมนูหลัก
วิธีการโอนเงินผ่านตู้ ATM
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 2558
โครงการพัฒนา รอง นพ.สสจง ด้านเวชกรรมป้องกัน ปี ๒๕๕๘
 
สมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
CAPTCHA
ปฏิทินกิจกรรม
Mar 2558
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
 
ป้ายประชาสัมพันธ์
 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพศ.รพท.-สมาคม
เอกสารเป็น Zip ไฟล์น ก่อนใช้ ต้องแตกไฟล์นก่อนนะคะ ประกอบด้วย เอกสารโครงการ ตางรางอบรม ประกาศรายชื่อ เลื่อนขึ้น กดเลย
 
 
 ประกาศรายชื่อหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) รุ่นที่ 29 ปี 2558

 เลื่อนการอบรม สมาคมนักบริหารสาธารณสุข

Click logo  เลยค่ะ หนังสือแจ้งการเลื่อนอบรม หลักสูตรรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง ๓ ระยะนี้ค่ะ
 กำหนดการ รอง นพ.สสจ.ด้านบริหาร รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๕๘   
เอกสารประกอบ
ตารางอบรม
หนังสือเชิญอบรม
อื่น ๆ
 งานประจำสู่งานวิจัยหรืองานวิจัยจากงานประจำ ; R2R   
งานประจำสู่งานวิจัยหรืองานวิจัยจากงานประจำ : Routine to Research
อื่น ๆ
 ข่าว
ดูฟังวิธีสมัครฝึกอบรม
อ่านวิธีสมัครฝึกอบรม
อื่น ๆ
 
ผอ.ดร.กฤษดา แสวงดี
ส่งข้อความถึง ผอ.ดร.กฤษดา  แสวงดี ส่งข้อความถึง ผอ.ดร.กฤษดา แสวงดี
นานาสาระจาก ผอ.ดร.กฤษดา  แสวงดี นานาสาระจาก ผอ.ดร.กฤษดา แสวงดี
 
ข่าว
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   สถาบันพระบรมราชชนก
   ค้นหาหนังสือในห้องสมุด
   จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ สบช.
   ระบบงานสารบรรณ สบช.
   หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข
   จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ภาครัฐ
   จำขึ้นใจ
   เจาะลึกระบบสุขภาพ
อื่น ๆ     
 
TRACEPOST

 

 
Moph-Paysliplink
ต้องสมัครเข้าระบบก่อนแล้วจึงจะสามารถพิมพ์และตรวจสอบรายการเงินเดือนของตนเองได้
 

 

  เลขที่ ๘๘/๒๐ วิทยาลัยนักบริหาสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๗, ๐-๒๕๙๐-๑๙๒๘   โทรสาร ๐-๒๕๙๐-๑๘๑๐ เคลื่อนที่ ๐๘-๗๒๕๔-๖๑๔๐

E-Mail utane.n@moph.Mail.go.th

แผนที่แนะนำการเดินทางมายังศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยนักบริหาร(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทรศัพท์ศูนย์ฝึกอบรม ๐๓๔-๙๖๑-๐๑๓-๔  โทรสาร ๐๓๔-๙๖๑-๐๐๙