College of Public Health Administration College of Public Health Administration
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
TH | EN
ประกาศรายชื่ิอผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารการพยาบาลระดับสูง (รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล)
21 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม 

สามารถดาวโหลดได้ที่  

เอกสารยืนยันเข้ารับการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่  

หนังสือคู่มือการอบรม 

แผนที่ ศูนย์ฝึก สามารถ ดูได้ที่ แผนที่ได้ที่ หน้าเว็บไซต์ ในหัวข้อ ติดต่อเรา แผ่นที่วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

หรือ ด้านล่าง