College of Public Health Administration College of Public Health Administration
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
TH | EN
ประกาศรับสมัคร หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการบริหารทางการพยาบาล สำหรับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
27 กุมภาพันธ์ 2561

 ประกาศรับสมัคร หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการบริหารทางการพยาบาล สำหรับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

ประกาศรับสมัคร หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการบริหารทางการพยาบาล สำหรับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการบริหารทางการพยาบาล สำหรับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ประจำปีงบประมาณ 2561


กำหนดการรับสมัคร
1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มีนาคม 2561
2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม ทาง www.cpha.ac.th

สามารถ ดาวโหลด เอกสาร เพิ่มเติมได้ที่ >> คลิกที่นี่